dijous, 6 de setembre de 2012

Bosses / Bolsas / Bags

Un estiu passat a casa dona per molt, no només per a teixir els xals que us ensenyava a l'entrada anterior. Això si, coses petites i ràpides, que la calor no és bona companya de les agulles.
Un verano pasado en casa da para mucho, no sólo para tejer los chales que os enseñaba en la entrada anterior. Eso sí, cosas pequeñas y rápidas, que el calor no es buena compañia de las agujas.

Amb un cabdell de "trapillo" (d'aquests que estan tan de moda últimament), un ganxet de 8 mm i unes nanses de corda em vaig fer el bolso de l'estiu.
Con un ovillo de "trapillo" (de estos que están tan de moda últimamente), un ganchillo de 8 mm y unas asas de cuerda me hice el bolso del verano.
L'he fet servir força, encara que trobo que pesa una mica massa...
Lo he usado bastante, aunque encuentro que pesa un poco...

Un reunió estiuenca entre bones amigues amb l'excusa de realitzar un projecte en comú.
Sembla que ens han agradat els summer patch :)
Una reunión veraniega entre buenas amigas con la excusa de realizar un proyecto en común.
Parece que nos han gustado los summer patch :)
El resultat: un estoig de clara inspiració japonesa.
El resultado: un estuche de clara inspiración japonesa.
Cosit íntegrament a mà, com a mi m'agrada.
Cosido íntegramente a mano, como a mi me gusta.

I com les teixidores sempre tenim un, dos, tres... projectes entre mans, sempre ens fan falta bosses per guardar-los.
Y como las tejedoras siempre tenemos un, dos, tres ... proyectos entre manos, siempre nos hacen falta bolsas para guardarlos.

Amb una roba molt adient per la utilitat que li havia de donar, vaig fer dos bosses.
Una nova versió seguint aquest tutorial i una altra per una amiga amb el tutorial de la Mairuru que tant agrada.
Con una tela muy apropiada para la utilidad que le iba a dar, hice dos bolsas.
Una nueva versión siguiendo este tutorial y otra para una amiga con el tutorial de Mairuru que tanto gusta. 

dilluns, 20 d’agost de 2012

Xal / Chal / Shawl

No ho havia planificat però aquest ha estat l'estiu dels xals.
Amb un denominador comú, teixits en companyia.

No estaba planeado pero este ha sido el verano de los chales.
Con un denominador común, tejidos en compañia.

El primer l'havia començat al mes d'abril però altres projectes l'havien deixat aparcat.
El KAL organitzat per l'Ángela em va motivar per acabar-lo.

El primero lo empecé en el mes de abril pero otros proyectos lo habían dejado aparcado.
El KAL organizado por Ángela me motivó para acabarlo.
És el Color Affection de Veera Välimäki.
Teixit amb la Holst Garn Samarkand (llana i seda).

Tejido con la Holst Garn Samarkand (lana y seda).
M'escalfarà aquest hivern.

Me calentará este invierno.

El segon va tenir com a motivació els Ravellenics Games 2012, els jocs olímpics per teixidors i teixidores organitzats per Ravelry.
El meu equip el Team Teixicòmanes.

El segundo tuvo como motivación los Ravellenics Games 2012, los juegos olímpicos para tejedores y tejedoras organizado por Ravelry.
Mi equipo el Team Teixicòmanes.
I el projecte escollit per participar, el Henslowe.


Y el proyecto escogido para participar, el Henslowe.
I per acabar, el Xal del KAL Estival organitzat per les Teixicòmanes que va començar aprofitant les 24 hores teixint.

Y para acabar, el Chal del KAL Estival organizado por las Teixicòmanes que empezó aprovechando las 24 horas tejiendo.
L'Echo Flower, la joia de l'estiu.

El Echo Flower, la joya del verano.
 Teixit amb una meravella de seda de Greta and the fibers.

Tejido con una maravilla de seda de Greta and the fibers.
 Ideal per les nits d'estiu més fresques (o per l'aire condicionat del transport públic).

Ideal para las noches de verano más frescas (o para el aire acondicionado del transporte público). 
 Amb els seus famosos nupps.

Con sus famosos nupps.I per l'hivern ja tinc en ment altres projectes...

Y para el invierno ya tengo en mente otros proyectos...

dissabte, 28 de juliol de 2012

Ara si / Ahora sí

Havia promès que la propera entrada seria de patchwork i no podia ser d'una altra manera, encara que he trigat més del que esperava (no sempre podem disposar del nostre temps com ens agradaria). Però això fa que tingui més coses per ensenyar-vos.

Había prometido que la próxima entrada sería de patchwork y no podía ser de otra manera, aunque he tardado más de lo que esperaba (no siempre podemos disponer de nuestro tiempo como nos gustaría). Pero esto hace que tenga más cosas para enseñaros.

Vaig estar al Interquilt Girona fent un curs de Molas de la mà de la Marion de Panamá Mola i haig de dir que vaig sortir encantada del que vaig aprendre, tant de la història dels indis Kuna com d'una tècnica que ja feia temps tenia moltes ganes de conèixer. A més la fira em va sorprendre molt gratament tant per l'organització com per l'alt nivell de les exposicions i dels estands.
Estuve en Interquilt Girona haciendo un curso de Molas de la mano de Marion de Panamà Mola y tengo que decir que salí encantada de lo que aprendí, tanto de la historia de los indios Kuna como de una técnica que ya hacía tiempo que tenía muchas ganas de conocer. Además la feria me sorprendío muy gratamente tanto por la organización como por el alto nivel de las exposiciones y de los estands.
Una visió general de la fira. Una visión general de la feria.

Aquí trobareu més fotos de les exposicions.
Aquí tenéis más fotos de las exposiciones.
Un parell de Moles que em tenen encisada.
Un par de Molas que me tienen hechizada.
Totes contentes amb les nostres primeres Moles.
Todas contentas con nuestras primeras Molas.
Haurem de seguir practicant per aconseguir fer les meravelles que fan les Kuna.
Tendremos que seguir practicando para conseguir hacer las maravillas que hacen las Kuna.

Per un altre banda, d'una fantàstica trobada de bones i noves amigues en surt això.
Por otro lado, de un fantástico encuentro con buenas y nuevas amigas sale esto.

 Una trobada batejada com a Summer Patch'12, amb la Pepa com a amfitriona i que pensem repetir l'any vinent. Les cròniques de la Magda i la Sílvia us descriuran millor com ens ho vam passar.
Un encuentro bautizado como Summer Patch'12, con Pepa como anfitriona y que pensamos repetir el año que viene. Las crónicas de Magda y Sílvia os describiran mejor como nos lo pasamos.

I per acabar,
Y para acabar,
A punt per posar el biaix (que encara no tinc, per cert).
He substituït la roba del darrera i la boata per un polar verd molt calentet.

A punto de ponerle el bies (que todavía no tengo, por cierto).
He sustituido la trasera y la boata por un polar verde muy calentito.
Així és com finalment he muntat les estrelles country que vam fer a Authen-tic.
Así es como finalmente he montado las estrellas country que hicimos en Authen-tic.

Ens veien aviat amb més coses.
Nos vemos pronto con más cosas.
 

dijous, 5 de juliol de 2012

A les meves agulles / En mis agujas

Darrerament dedico quasi tot el meu temps lliure a teixir. És còmode, no precisa gens d'infraestructura, és pot practicar en companyia i pràcticament a qualsevol lloc i em relaxa. Crec que no es pot demanar més, no?
Últimamente dedico casi todo mi tiempo libre a tejer. Es cómodo, no necesita ninguna infaestructura, se puede practicar en compañia y practicamente en cualquier sitio y me relaja. Creo que no se puede pedir más, ¿no?

L'últim projecte que he acabat és el Peasy.
El último proyecto que he acabado es el Peasy.
 Una jaqueta d'entretemps teixida amb Rowan Revive Purelife, un fil reciclat de seda, cotó i viscosa que és una delícia.
Una chaqueta de entretiempo tejida con Rowan Revive Purelife, un hilo reciclado de seda, algodón y viscosa que es una delícia.
 Els botons són del meu "stash" de botons (sí, també tinc "stash" de botons) dels que compro cada any a Creativa.
Los botones son de mi "stash"de botones (sí, también tengo "stash" de botones) de los que compro cada año en Creativa.
Per sort ha fet uns dies de fresqueta i l'he pogut estrenar.
Por suerte ha hecho unos dias fresquitos y la he podido estrenar.


I dos dels projectes que em tenen ocupada i bastant entretinguda, per cert, són aquests:
Y dos de los proyectos que me tienen ocupada y bastante entretenida, por cierto, son estos:

El Lace Vest, que per ara progressa adequadament.
El Lace Vest, que de momento progresa adecuadamente.

I el Echo Flower, teixit en bona companyia.
Y el Echo Flower, tejido en buena compañia.
 Deu ni do els "2 to 9" i els "3 to 9", no vull ni pensar en els famosos "nupps" del final.
Los "2 to 9" y los "3 to 9" se las traen, no quiero ni pensar en los famosos "nupps" del final.
Si és que ens agrada complicar-nos la vida :)
Si es que nos gusta complicarnos la vida :) 

La setmana vinent prometo parlar-vos de Patchwork...
La semana que viene prometo hablaros de Patchwork...
 

diumenge, 24 de juny de 2012

Més ordre i quasi 24 hores

No ho puc evitar, m'és impossible no tenir més d'un projecte entre mans, sigui del que sigui.
I això vol dir que no tinc prou amb les dos bosses pels projectes en curs que us ensenyava aquí.

No lo puedo evitar, me es imposible no tener más de un proyecto entre manos, sea de lo que sea.
Y eso significa que no tengo suficiente con las dos bolsas de proyectos en curso que os enseñaba aquí.

Així que vaig escollir unes robes japoneses del meu "stash".
Así que elegí unas telas japonesas de mi "stash".
Unes altres de la col·lecció Scandinavian Christmas de la Lynette Anderson.
Otras de la colección Scandinavian Christmas de Lynette Anderson.
 I unes altres de Lecien que guardava de fa temps.
Y otras de Lecien que guardaba hace tiempo.
I vaig fer tres bosses seguint el tutorial de la Mairuru.
E hice tres bolsas siguiendo el tutorial de Mairuru.
Una és per a mi, les altres per dos amigues que havien fet anys.
Una es para mí, las otras para dos amigas que habían cumplido años.
Una feina fàcil però resultona i molt útil.
Un trabajo fácil pero resultón y muy útil.
De la mida justa per portar un dels projectes que tinc entre mans.
De la medida justa para llevar uno de los proyectos que tengo entre manos.

I la veritat és que em feia falta perquè sense pensar-m'ho em vaig apuntar a la bogeria que se'ls va acudir a les Teixicòmanes: 24 hores teixint, aprofitant la setmana del WWKIPD.

Y la verdad es que me hacía falta porque sin pensármelo me apunté a la locura que se les ocurrió a las Teixicòmanes: 24 horas tejiendo, aprovechando la semana del WWKIPD.


Compromisos familiars em van impedir estar les 24 hores seguides. La meva assistència les primeres hores va ser intermitent, però vaig poder "gaudir" de les hores nocturnes i de matinada, fins al final, sense interrupció i en una companyia immillorable.

Compromisos familiares me impidieron estar las 24 horas seguidas. Mi asistencia las primeras horas fué intermitente, pero pude "disfrutar" de las horas nocturnas y de madrugada, hasta el final, sin interrupción y en inmejorable compañia.

Veient-nos a la foto ningú diria que portem més de 24 hores sense dormir, oi?
Quan repetim?

Viéndonos en la foto nadie diría que llevamos más de 24 horas sin dormir, ¿no?
¿Cuando repetimos?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails